yahoo.real-estate.hk
特朗普口中完美與好的分別
中原指數在春節後連升4個星期,令到有不少睇好樓市的人有遐想,認為中美貿易戰很快就會完結,香港樓市偷步先行,其實,春節後樓市例市,否則都唔會話有小陽春,一個月只升得1.3%,其實是太少,升3%就差不多,