yahoo.real-estate.hk
茶餐廳亂話(451)打機好過打架
今早去到茶餐廳,見到一個江湖大佬食早餐,佢主動走埋嚟同我傾計,我有小小驚,因為近日江湖又出現腥風血雨,我唔知道佢有沒有仇家,如果有的話,很容易殺錯良民,江湖大佬知我心意,佢話茶餐廳對面就是警署,絕對不