wattpad.com
[ Milen ] Không thay thế được !!!
Một con robot có cảm xúc , cử chỉ và hoạt động như con người đầu tiên thành công trong nhân loại.......quả là một thành...