wattpad.com
TỔNG HỢP MỘT SỐ TRUYỆN CHỦ CÔNG CỦA DIỆP DU DU
THỂ LOẠI : CHỦ CÔNG, THỤ TRUY CÔNG , THỤ SINH TÌNH ( ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CHỦ CÔNG ĐẢNG ^^ ) ---TRÚNG MỤC TIÊU NHẤT ĐỊNH D...