wattpad.com
Kiem Dao Doc Ton - Kiem Dao Doc Ton
Read story Kiem Dao Doc Ton by lacvegia with 1,768 reads."Thật là sắc bén, cột đá cùng kiếm khí cũng không tiếp xúc, ch...