wattpad.com
Ngục Tù [Đam Mỹ] [Shortfic]
Cậu: Một người có vẻ đẹp chết người, đôi mắt của bầu trời. Không dừng lại ở đó cậu còn rất tốt bụng, thân thiệt, có thể...