wattpad.com
[XIHONG] MÈO CON BÉ NHỎ.
Chỉ muốn sống lại một khoảng vô ưu vô lo. Đáng yêu, cảm xúc hồn nhiên trong trẻo. Hoành Hoành, Thiên Thiên, rất nhớ hai...