wattpad.com
[Hương Khuê] The richman's daughter
# Tình yêu thì luôn đẹp. Ai yêu và được yêu thì luôn thấy hạnh phúc. Nhưng có những tình yêu, chưa kịp đẹp, chưa kịp hạ...