wattpad.com
Suđena im je ljubav!❤
25-ogodišnja djevojka Lucia svoj život provodi putujući, sve dok jednog dana ne dođe u Torino i to joj promijeni život.