wattpad.com
[H Nặng] Khải Nguyên] Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên
Thể loại: Đam mĩ, Hiện đại, Niên hạ công, Ngọt văn, Sư sinh luyến, huynh đệ, sắc nặng. Số chương: 33 - HOÀN -