wattpad.com
[Chuyển ver VinZoi] Yêu Em Mất Rồi
Đây không phải là truyện của mình. Mình đọc thấy hay nên đăng lên đây. Nếu t/g của truyện đọc được thì cho mình xin nhé...