wattpad.com
•Okikagu• Sưu Tầm
Không viết hay đạo truyện, tôi chỉ dịch, lựa chọn và sưu tầm mà thôi! Họ ko thuộc về tôi nhưng ngoại trừ họ, tất cả độ...