wattpad.com
Chuyển ver: Cưng chiều em suốt cuộc đời này
Chuyên ver này có 34 chương nhé. Chuyên ver về vinzoi nha mời các bạn đọc vui vẻ và ủng hộ nhiều nhiều ạ