wattpad.com
BỆ HẠ XIN TỰ TRỌNG
Để nói về nội dung, mình xin được nhận xét 1 chữ TUYỆT. Để nói về hành văn thì mình sẽ cho tác giả một chữ KHÉO. Để nói...