wattpad.com
[Jimin/Minyeon]Thuần Phục Ông Xã Lạnh Lùng
Là một player lạnh lùng vậy làm thế nào để Hyomin thuần phục đây chỉ có trong chuyện !!!!! Tác giả Sudino