wattpad.com
[ Truyện ngắn ] Yêu không dễ
- Truyện ngắn tháng mười hai (2016) - "Yêu không dễ Nghĩ dễ, đừng yêu!"