wattpad.com
Tinh tế đại họa sĩ - Thu Dạ Thính Vũ
Ai nói cứu nhân muốn dùng dược? Ta dùng họa cứu nhân! Ai nói giết người muốn dùng súng? Ta dùng họa giết người! Tinh tế...