wattpad.com
[Yết - Song - Sư] You stole my heart | Sarah Wilson
Quá khứ của em, anh không kịp tham dự. Nhưng tương lai của em, anh nhất định sẽ tham gia.