wattpad.com
De Regreso (Kouta ShinoharaXReader)
(T/N) ___ Takahashi, hermana mayor de Kanade, vuelve a su hogar. ¿Kouta? ¡Cuanto has cambiado! ¿Kaho Nikaido? ¿Novia d...