wattpad.com
[Yết_Ngư] Không yêu, sao phải xoắn!!?
Tác giả: ngư ngư Trích: " Nếu yêu là sai thì bản thân không cần đúng"