wattpad.com
Lầu Dưới, Mau Đem Con Cô Về Đi!
Một cái fic ngắn cho TaengSic :">