wattpad.com
Vợ của ta là quận chúa
Văn án Một người là nữ giả nam trang lang trung (thầy thuốc) phiêu bạt giang hồ. Một người là thiên kim quận chúa khuyn...