wattpad.com
[BTS] [JungKook]Yêu
Shortfic đầu tiên của mình~~~ Mong các Reader giúp đỡ~~^_^ Đừng đọc chùa nha >3>3