wattpad.com
[ Hoehwan ] Thiếu Gia , Cậu Có bị Điên Thật không ???
Cậu chủ của cậu bị dở hơi khi gặp tai nạn lúc nhỏ Sau tai nạn , cậu như tiếp nhận một cậu chủ mới Liệu rằng sự thay đổ...