wattpad.com
[Sting Lu] Fairy Tail_ Đó Không Còn Là Ngôi Nhà Của Tôi Nữa
Lần đầu viết truyện nếu có dở mong mn thông cảm, cấm đạo truyện dưới mọi hình thức