wattpad.com
Ambisyosang Kamoteh
Hindi naman pinagbabawal ang pag-aambisyon, lalo na ng isang kamotehng tulad mo. Oo, kamoteh ka. . . na may mga bonggan...