wattpad.com
(12 chòm sao) Lạnh lùng cười lên đi
Anh là 1 con người lạnh lùng. Cô là 1 tản băng di động. 12 con người, 11 tính cách, học chung một trường, ở chung 1 kí...