wattpad.com
Sir, You're Mine. Published by Lifebooks
PG13. Nagsimula ang RIOT nang may isang babae ang nagsabing, "Sir, You're Mine." | Sir, You're Hot Book 2 | Not your or...