wattpad.com
[Xiuchen]:Vị Cà phê
Ta gặp nhau vào một đêm mùa đông... Nơi hương vị cà phê nồng nàn nhất... Nhưng ai có thể ngờ rằng đó chính là định mệnh...