wattpad.com
[ Xà Phu x Bảo Bình x Thiên Yết ] Không thể quay lại được rồi.
" Cuối cùng thì em cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của anh mà thôi " " Xin thứ lỗi, tôi chưa từng nghĩ là sẽ yêu...