wattpad.com
[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "
Author : loladevil Thể loại : hắc bang , vườn trường ,nhất thụ nhất công , H.E Nhân vật chính : Vương Tuấn Khải - Vươ...