wattpad.com
[HĐ-NP-XK] ☆Nữ Phụ Vương Quyền☆
Đơn giản viết truyện theo cái sở thích BT của mị Tự dưng thích lạ thích lùng Nữ Phụ văn , xuyên không , Np , Ngược Nam...