wattpad.com
[12 Chòm Sao] Lớp Học Kì Lạ
Truyện có thể hơi thiên vời Bảo Bình nha!