wattpad.com
(XIHONG) 10 tuổi vs 17 tuổi
Tác giả: Tử Hàn Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đệ danh nghĩa, shota (thụ có 10 tuổi thui ah), 1x1, BL, HE Edit:...