wattpad.com
[TaeNy] Họa - Nữ Đế
Nếu nàng là hoàng hậu, ta nhất định phải là nữ đế.