wattpad.com
[FANFIC GILENCHI] ĐỊNH MỆNH ĐƯA TA ĐẾN HẠNH PHÚC
Tại sao ông trời lại cho tôi và cô gặp nhau, tại sao lại gặp 1 cái người đáng ghét như thế này. Thế nhưng cũng nhờ đó m...