wattpad.com
No inhibition, no fear | JB&AG *+•
"Nie pal bo też będziesz gniła w glebie." - •*+