wattpad.com
Meeting my Engot
Isang kwento ng pagiibigang sinubok at hinamak tadhanan. Magwagi kaya ang pagmamahalan sa kabila ng mga balakid?