wattpad.com
Deal With The Gangster Boss(Completed)
FRANK SEBASTIAN MURILLO one of Gangster Squad Boys. Sa unang tingin mo sa kanya ay matatakot ka agad dahil mukha siyang...