wattpad.com
Thượng Ẩn - Phiên Ngoại
Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Cường cường, HE Nhân vật: Cố Hải - Bạch Lạc Nhân, Dương Mãnh - Vưu Kỳ Phiên n...