wattpad.com
[Tu chân ] Tu tiên chi vô dụng - đả cương thi (end )
Quét :bối cảnh rộng lớn ... 3000 thế giới của phật pháp , chủ thụ , thai xuyên , trả thù đánh mặt .cường x cường , sản...