wattpad.com
Chí Tôn Vô Lại (full)
Vài lời của Tiểu Lôi (nhân vật 9 trong truyện ) Tiểu Lôi luận ngữ thứ nhất : "Sau khi ngươi tìm được một cô gái , nếu đ...