wattpad.com
Bán thân đi, ta mua
Nữ chính xuyên không, xui xẻo xuyên trúng một tiểu thư làm ăn xin, phải bán thân đi, vô tình được Thập tam Vương gia mu...