wattpad.com
SINTAS (one shot)
"...kapag hindi nakatali ang sintas ng sapatos mo, p'wede bang ako ang bubuhol nun para sa'yo?" Date published: Februar...