wattpad.com
[ Kristaover ] Tôi Là Nam Phụ Không Phải Dụ Thụ
Tác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Thể loại: Xuyên thư ( là xuyên vào sách í ) hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngượ...