wattpad.com
VŨ TẬP ÂN
Thể loại : xuyên không , phụ tử , nhất thụ nhất công , cung đình , HE Văn án: Hắn là con một của tập đoàn Lý T...