wattpad.com
[B.A.P][BANGHIM][ONE SHOT] - Outlaws of love - Thứ tình yêu bị cấm đoán
Mặc kệ thế gian đi, ta bên nhau là đủ.