wattpad.com
27 Kiểu Hủ Nữ, Bạn Thuộc Loại Nào ???
Au thấy kiểu nào cũng giống mình hết :/ :/ :/ Không sao, chỉ cần là đam mĩ, ta liền đọc ;) ;) ;) ^3^ ^3^ ^3^ Có ai...