wattpad.com
(12 chòm sao) Hoàng cung li kì truyện
Hoàng cung, một nơi xa xỉ mà ai cũng ước mơ được ở... Song, nào có ai biết được... Có những con người vẫn đang thầm mon...