wattpad.com
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅 - Chương 45
Read Chương 45 from the story Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅 by RuanyingXin (Thập Niên Nhất Mộng [十年一...